Kompletní výroba třecí lamely dle dodaného výkresu zákazníkem, průměr 80 mm