Rolls Royce Phantom I Torpedo, engine 6V, 7.668ccm, r.v.1925, dvoulamelová spojka 350x267x6 mm FTL178