Kolejová vozidla, kompozitní brzdové špalíky 266 mm