Kolejová vozidla, kompozitní brzdové špalíky 320 mm