Kolejová vozidla, kompozitní brzdové špalíky 350 mm