Kolejová vozidla, kompozitní brzdové špalíky 400 mm