Kolejová vozidla, kompozitní brzdové špalíky 250 mm